Theosofische Vereniging Loge Amsterdam
Loge Amsterdam is een afdeling van de Theosofische Vereniging in Nederland (TVN).
De TVN is één van de 49 nationale afdelingen van The Theosophical Society, met het hoofdkwartier in Adyar, Chennai, India.
De Theosofische Vereniging in Nederland is gevestigd in Amsterdam in de Tolstraat 154.
De Amsterdamse Loge maakt gebruik van de ontmoetingsruimte van de TVN aan de Tolstraat.

Loge Amsterdam stelt zich ten doel de theosofie te verspreiden en de doeleinden van de Theosofische Vereniging uit te dragen.
Dit vindt plaats in openbare bijeenkomsten op zaterdagochtenden en/of middagen.
Deze bijeenkomsten vinden plaats van 11.00 tot 13.00 uur en van 14.00 tot 15.30 uur.
In het programma vindt u de bijeenkomsten.

Entree voor niet-leden: € 4,00 per keer.
Entree voor de bijeenkomsten van Arie Bos en Javier Gomez Rodriques bedraagt respectievelijk € 10,00 en € 15,00.
Deze bijeenkomsten zullen meer tijd in beslag nemen, waardoor de afsluiting na 13.00 uur zal zijn.