Theosofische Vereniging Loge Amsterdam
Loge Amsterdam is een afdeling van de Theosofische Vereniging in Nederland (TVN).
De TVN is één van de 49 nationale afdelingen van The Theosophical Society, met het hoofdkwartier in Adyar, Chennai, India.
De Theosofische Vereniging in Nederland is gevestigd in Amsterdam in de Tolstraat 154.
De Amsterdamse Loge maakt gebruik van de ontmoetingsruimte van de TVN aan de Tolstraat.

Loge Amsterdam stelt zich ten doel de theosofie te verspreiden en de doelstellingen van de Theosofische Vereniging uit te dragen.
Dit vindt plaats op openbare bijeenkomsten op zaterdagochtenden en/of middagen.
Deze bijeenkomsten vinden plaats van 11.00 tot 13.00 uur en van 14.00 tot 15.30 uur. In het programma vindt u de bijeenkomsten.

In het programma vindt u de bijeenkomsten.

Entree voor niet-leden: € 4,00 per keer.
THE BOOK OF LIFE - EEN INLEIDING IN HET LEVEN EN WERK VAN J.KRISHNAMURTI - 2019-2022

In goed overleg met de TVN startte Loge Amsterdam in 2019 met The Book of Life van Kirshnamurti door Javier Gómez Rodríguez. Javier zal gedurende drie seizoenen in tien bijeenkomsten de inleiding in het leven en werk van J. Krishnamurti leiden. Het idee voor deze introductie tot het leven en werk van Krishnamurti (K) komt voort uit zijn levenslange betrokkenheid bij de leringen, die volgens hem universeel zijn en toegang kunnen geven tot belangrijk inzicht en fundamentele verandering. Daarom is hij van mening dat ze nauwkeurige studie en wijde verspreiding verdienen, want ze zijn de waarachtige opvoeding voor de mensheid. K en H.P. Blavatsky vertellen hetzelfde verhaal, de oude, de eeuwige wijsheid. Blavatsky geeft de achtergrond weer en K laat ons zien hoe de leringen te leven, onszelf te leren kennen, want de mensheid zijn wij zelf.

De van oorsprong Spaanse Javier heeft Krishnamurti en David Bohm persoonlijk ontmoet en gekend.
In zijn tienerjaren kwam Javier in aanraking met het werk van Krishnamurti en werd onmiddellijk gegrepen door de alomvattendheid en vonk daarvan. Vanaf 1975 richt hij zijn leven naar de leringen van K. Hij was student in Brockwood Park, de school die K in 1969 in Engeland had opgericht. Daar heeft hij K ontmoet, bijeenkomsten met hem bijgewoond en een aantal openbare toespraken in Brockwood en Saanen bezocht. Hij was ook nauw betrokken bij het onderzoek van K’s gespreksgenoot David Bohm, natuurkundige en filosoof.

Javier studeerde in de VS culturele studies van de westerse wereld van de Grieken tot nu en haalde zijn master in de Spaanse taal en literatuur, waarna hij docent werd op de Universiteit van Texas. Hij besloot terug te keren naar Europa en werd leraar in Brockwood Park. Daar ontmoette hij David Bohm en was actief betrokken bij Bohms onderzoek naar zijn ‘dialoogvoorstel’.
Daarna verbleef Javier twee jaar als gastonderzoeker aan het hoofdkwartier van de Krishnamurti Foundation India in Chennai, waarna hij in Spanje zijn (inter)nationale werk voor Krishnamurti organisaties vervolgde. Sinds 2000 woont en werkt hij in Nederland.

The book of Life, het boek van het leven, is een inleiding in het leven en werk van J. Krishnamurti.
Deze inleiding neemt ons mee op reis door het leven en werk van J. Krishnamurti, een van de grootste leraren en denkers van alle tijden. Tijdens deze reis zullen we samen het weidse en diepe panorama van de menselijke conditie onderzoeken. De titel The book of life komt van een metafoor die K gebruikte om zowel zijn levenswerk als onze taak te beschrijven; namelijk het verhaal over onszelf te leren lezen, een verhaal dat ook het boek van de mensheid is.

K: ‘uit boeken leren is belangrijk, maar veel belangrijker is het te leren uit het boek met het verhaal van jezelf, want jij bent de hele mensheid. Dat boek lezen is de kunst van het leren.’

Het zijn interactieve bijeenkomsten. De deelnemers ontvangen The book of life. een inleiding in het leven en werk van J. Krishnamurti door Javier Gómez Rodríguez, dat als naslagwerk voor de hele cursus wordt gebruikt.

Seizoen 2021-2022:

6. De aard en inhoud van het bewustzijn
7. Denken, tijd en zelf
8. Zijn en worden; het einde van de psychologische tijd
9. Meditatie en de religieuze geest
10. De diepere dimensie

Tijd: 10:30-13:30 uur
Kosten: 15 euro per persoon / per keer
De bijeenkomsten zijn voor iedereen toegankelijk, voor leden en niet-leden
Plaats: bovenzaal Tolstraat 154 , 1074 VM Amsterdam
Taal: Nederlands
In verband met de COVID-19 maatregelen is aanmelden verplicht.
Aanmelden: Loge Amsterdam
Vragen: Mariël Polman en Javier Gómez Rodríguez