Literatuurlijst
Auteur
De Geheime Leer H.P. Blavatsky
Isis ontsluierd H.P. Blavatsky
De sleutel tot theosofie H.P. Blavatsky
De stem van de stilte H.P. Blavatsky
De chakra's C.W. Leadbeater
Mahatma Brieven A.T. Barker
A Students' Guide to the Masters' Teachings Dr. A. Kannan
Leringen over Leerlingschap S. Varma
Yoga Sutra's van Patanjali I.K. Taimni
Licht op het Pad M. Collins
Aan de Bron van de Occulte Traditie B. de Zirkof
De Adyar reeks
Oude wijsheid, modern inzicht S. Nicholson
Een weg tot zelfontdekking I.T. Taimni
Leven in wijsheid J. Mills
Een benadering van theosofie D Audoin
Reïncarnatie in kaart gebracht J. Algeo
Waarheid is een land zonder paden I. Smith
Grondslagen van de esoterische filosofie I. Hoskins
Het heelheid-principe A. Lemkow
Regeneratie van de mens R. Burnier
Zeven sferen F. Visser
"Een kern van broederschap" R. Jansen