Doeleinden Theosofische Vereniging in Nederland

Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.


Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.


Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.